Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τις εκλογικές αποτυπώσεις στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Η σύγκρουση της λογικής «ζαμανφουτισμού» και «συνείδησης».
Προς μια πλειοψηφική νίκη των Δημοτών
Μια πρωτότυπη ανιδιοτέλεια! ….
Η δημοτική αρχή στον τομέα Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον υλοποίησε το 13,63 % του προγράμματός της!
Να τελειώνουμε με τα ψέματα ….. να δούμε την πραγματικότητα!
Μα σε τι θεό πιστεύετε; του δικαίου ή της παραποίησης και της απόκρυψης!
Δημοτικό ναυάγιο στην Κοινωνική πολιτική !
Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Η ηθική κατάπτωση της ψήφου
Ένα βήμα στην παραποίηση δύο βήματα στην απόκρυψη!
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ) – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ) – Σε τι διαφέρουμε
Η επίκληση συστήματος «αξιών» ενόψη της επερχόμενης δημοτικής επιλογής.
Η αξιοπιστία των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2019 για τη Δημοτική Αρχή Βλ. Τσιώτου.
Να σπάσουμε τον “Κύκλο της πρόσβασης” και της “Παραπολιτικής”
Αναπλάσεις με “ορίζοντες δημιουργίας” και αξία δημόσιων κοινοχρήστων χώρων
Επικαιρότητα
Για το Δημ. Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2023 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 20ης Ιουλιου 2021 του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και θεματολογία μεταξύ των άλλων "Παρατάσεις μισθώσεων καταστημάτων ΥΕ".

του Ευσταθίου Π. Σεμιτέλου (*)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου, ζητήθηκε λίστα με τα δημοτικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΥΕ) με περιεχόμενο τις συμβάσεις, τις άδειες λειτουργίας και τις ενδεχόμενες οφειλές -προ Covid-19 αν υπάρχουν- προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις ισότιμες προς όλους.

Ο Δήμαρχος κ. Τσιώτος είπε πως τέτοια στοιχεία δεν δίνονται από τον Δήμο λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων και τυπικά οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα προαναφερόμενα. Διαβεβαίωσε δε πως δεν υπάρχει δημοτικό κατάστημα που να λειτουργεί χωρίς άδεια!

Στη συνέχεια τα εν λόγω θέματα ολοκληρώθηκαν «αβρόχοις ποσί» για τη Δημοτική αρχή.

Αναλύοντας όμως τα ανωτέρω θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι:

Κατ΄ αρχήν η τήρηση της νομιμότητας δεν μπορεί να ασκείται ala cart! Αυτό που βασικά ενδιαφέρει είναι το να ασκείται μια δημοτική πολιτική που να εφαρμόζει και να εξασφαλίζει στο μέτρο που την αφορά όρους υγιούς ανταγωνισμού για την αγορά και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το νόημα μια ισότιμης απόφασης άλλως ο λόγος δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός ως γενικότητα.

Η δημαρχιακή τοποθέτηση είναι σε λάθος κατεύθυνση και ελέγχεται και ως προς το τύπο και ως προς την ουσία. Από που προκύπτει πως τέτοια στοιχεία δεν δίνονται από τον Δήμο λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων; Από ποιες διατάξεις προκύπτει ότι απαγορεύεται στους δημοτικούς συμβούλους να ασκούν έλεγχο νομιμότητας για πράξεις και παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής; Ανοιχτή είναι η διαδικασία υποβολής προσφορών και τα πρακτικά κατοχύρωσης είναι αδιαβάθμιτα. Γιατί σε μεταγενέστερη φάση ανακύπτει θέμα προστασίας και πού;

Το θέμα που εξετάζεται εδώ σχετίζεται με τη δημοτική πολιτική που ασκείται και το τι επιδιώκεται μέσω αυτής. Κατά την προεκλογική περίοδο άπαντες υιοθετούσαν και προπαγάνδιζαν την αρχή της Διαφάνειας αλλά στην πράξη δείχνουν να την περιορίζουν ή άλλως να μην γνωρίζουν την πρακτική εφαρμογή της.

Κατά συνέπεια εφόσον υιοθετείται μια πολιτική διαφάνειας και δημοσιότητας θα πρέπει:

  1. Σε μια α΄ προσέγγιση να ζητηθεί μια γραπτή γνωμοδότηση στα ερωτήματα αυτά από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου για να δούμε εάν και σε ποια σημεία ανακύπτει θέμα.

  1. Να υπάρξει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καθηγητική γνωμοδότηση σχετικής με την ύπαρξη δημόσιας ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου σχετικού πίνακα (διαρκώς επικαιροποιημένου) με όλες τις δημοτικές μισθώσεις τη διάρκεια και το ύψος του μισθώματος. Οι οφειλές είναι τελείως ξεχωριστό θέμα με διαφορετική αντιμετώπιση.

  2. Να ζητηθεί η άποψη των εμπορικών συλλόγων.

  3. Κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν καταφατικά τη διάθεσή τους για δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων ενδιαφερομένων στοιχείων.

  4. Να υπάρξει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάρτηση του Πίνακα Μισθωμάτων.

 

(*): Δημότης Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Διαβάστε επίσης