Η Ιστορία της μεταστροφής από την απ΄ευθείας ανάθεση στη δημόσια δημοπράτηση.
Η δύσβατη μετάβαση από τα γεγονότα στις ερμηνείες και στην κρίση των Δημοτών!
Ο τρίτος πόλος σε κατεύθυνση συρρίκνωσης ……..
Η «ευβουλία» στη διαχείριση του δημοτικού διαλόγου.
Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική
Η στασιμότητα του “αυτονόητου”
Ενδείξεις υποχρεωτικότητας για την κατάρτιση υποβολής δημοτικών συνδυασμών και δημοτικές προσεγγίσεις
Εν είδει απολογισμού …
Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……
Οι στρεβλώσεις και η προσπάθεια δημοτικών εντυπώσεων

Έλα μαζί μας

Έλα να δημιουργήσουμε το δικό μας Δημοτικό Κίνημα. Μαζί μπορούμε να πάμε ψηλότερα!

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια άτυπη ομάδα ακτιβιστικού χαρακτήρα.

Εργαζόμαστε για τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δημοτικών δικτύων προγραμμάτων προνοιακής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής δράσης. Αναπτύσσουμε πνεύμα και δράσεις αλληλεγγύης που αφορούν το αυτοδιοικητικό, κοινωνικό, οικονομικό, προνοιακό και υγειονομικό πεδίο.

Όλες ανεξαιρέτως οι δραστηριότητές μας καθώς και η παροχή βοήθειας και υποστήριξης – ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής, ψυχολογικής – απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους και δημότες του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης αλλά και σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις. Δε διαφεύγουν της προσοχής μας και εκείνα τα άτομα που τυχόν προέρχονται ή θα προέλθουν από εμπόλεμες ή μη ζώνες.

Δημοκρατική συλλογικότητα.

Επιλέγουμε τη νομική μορφή άτυπης «ομάδος» γιατί αυτή μας απελευθερώνει από τις ισχύουσες γραφειοκρατίες, μας προστατεύει από την ανάπτυξη ενδεχόμενης κερδοσκοπικής στόχευσης και ιδιοτέλειας, και μας ενισχύει την πεποίθηση ότι δημιουργώντας τη συλλογικότητά μας σε εθελοντική βάση, μας εξασφαλίζει μια δημοκρατική λειτουργία με την οποία μπορεί να διευρυνθούμε,  υπηρετώντας το στόχο για μια συνεκτικότερη κοινωνία περισσότερο αλληλέγγυα και τηρώντας την Αριστοτελική ρήση : «Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων!».

Διαφάνεια.

Αποτελεί βασική μας αρχή την οποία και τηρούμε απαρέγκλιτα σ΄όλες τις πτυχές των δράσεών μας (οικονομικές, τεχνικές, ανθρώπινο δυναμικό κλπ ). Γνωρίζουμε ότι η μη τήρησή της από την πλειοψηφία παρεμφερών φορέων (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Συλλόγων κλπ) υποδηλώνει αλληλεξαρτήσεις διαφθοράς και κυρίως υποκρύπτει το κερδοσκοπικό περιεχόμενο δράσεων από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα!

Αξιοπιστία.

Τηρώντας τις αρχές “Διαφάνειας” και “Δημοσιότητας” θα γνωρίζετε το τι, που και πώς υλοποιούμε τις δράσεις μας.  Η παροχή της δυνατότητας πλήρους εξωτερικού ελέγχου, αυξάνει την ατομική μας ευθύνη για την ορθότητα στις πράξεις μας και αυτό ισχύει για όλους εμάς που θα υπηρετήσουμε μια νέα δημοτική προσπάθεια κινηματικού χαρακτήρα και ανεξαρτήτως του τομέα ευθύνης και της ιδιότητας ενός εκάστου.  Θα θελήσουμε και θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε . . . . .  θέλουμε να σας ακούσουμε και να προχωρήσουμε μαζί . . . .  σκεφτείτε το . . . . .

Διαβάστε επίσης