Η Ιστορία της μεταστροφής από την απ΄ευθείας ανάθεση στη δημόσια δημοπράτηση.
Η δύσβατη μετάβαση από τα γεγονότα στις ερμηνείες και στην κρίση των Δημοτών!
Ο τρίτος πόλος σε κατεύθυνση συρρίκνωσης ……..
Η «ευβουλία» στη διαχείριση του δημοτικού διαλόγου.
Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική
Η στασιμότητα του “αυτονόητου”
Ενδείξεις υποχρεωτικότητας για την κατάρτιση υποβολής δημοτικών συνδυασμών και δημοτικές προσεγγίσεις
Εν είδει απολογισμού …
Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……
Οι στρεβλώσεις και η προσπάθεια δημοτικών εντυπώσεων

Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική

του Ευσταθίου Π. Σεμιτέλου

Με αφορμή την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης της 27ης Ιουνίου 2022 στο Δερβένι μπορεί κανείς να παρατηρήσει την απουσία από την ημερήσια διάταξη θεμάτων για απόφαση, που να αφορούν τη δημοτική ενότητα Ευρωστίνης! Η αναγραφή του α΄ θέματος με τίτλο: «Ενημέρωση έργων και δράσεων για την ΔΕ Ευρωστίνης» αποτελεί ένα επικοινωνιακό ηθικοπλαστικό άλλοθι.

Το παλαιότερο νομικό πλαίσιο έθετε ως υποχρεωτικότητα ότι όταν το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνέρχεται στη Δημοτική ενότητα της Ευρωστίνης τότε θα έπρεπε η ημερήσια διάταξη να συμπεριλαμβάνει θέματα για αποφάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ενότητα. Παρότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει κάτι ανάλογο εντούτοις η δημοτική αρχή δεν απαλλάσσεται από από την επιτακτικότητα της υποχρέωσής της προκειμένου να εφαρμόζει την απαιτούμενη ηθική κανονιστική νοοτροπία. Ο δημοτικός πολιτικός διάλογος δεν μπορεί να σύρεται από το tweeter, το Facebook ή τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η δημοτική θητεία αρχίζει να εξαντλείται οι Ευρωστίνιοι δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιληφθεί την υλοποίηση κάποιου αναπτυξιακού έργου πέραν της ακατάσχετης υποσχεσιολογίας και ενός άλλοθι του «θα»! Ο εναπομένων δημοτικός χρόνος απαιτεί λήψη αποφάσεων και σαφή χρονοπρογραμματισμό για τα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή διαδικασία και το μέλλον της Ευρωστίνης.

Οι αντιπολιτεύσεις οφείλουν να αυξήσουν τη δημοτική τους ενασχόληση, να ξεφύγουν από τη συγκαταβατικότητά τους και να διαδραματίσουν έναν ενεργότερο και ουσιώδη τρόπο στην κατεύθυνση δεσμευτικών δημοτικών αποφάσεων.

Διαβάστε επίσης