Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τις εκλογικές αποτυπώσεις στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Η σύγκρουση της λογικής «ζαμανφουτισμού» και «συνείδησης».
Προς μια πλειοψηφική νίκη των Δημοτών
Μια πρωτότυπη ανιδιοτέλεια! ….
Η δημοτική αρχή στον τομέα Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον υλοποίησε το 13,63 % του προγράμματός της!
Να τελειώνουμε με τα ψέματα ….. να δούμε την πραγματικότητα!
Μα σε τι θεό πιστεύετε; του δικαίου ή της παραποίησης και της απόκρυψης!
Δημοτικό ναυάγιο στην Κοινωνική πολιτική !
Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Η ηθική κατάπτωση της ψήφου
Ένα βήμα στην παραποίηση δύο βήματα στην απόκρυψη!
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ) – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ) – Σε τι διαφέρουμε
Η επίκληση συστήματος «αξιών» ενόψη της επερχόμενης δημοτικής επιλογής.
Η αξιοπιστία των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2019 για τη Δημοτική Αρχή Βλ. Τσιώτου.
Να σπάσουμε τον “Κύκλο της πρόσβασης” και της “Παραπολιτικής”
Αναπλάσεις με “ορίζοντες δημιουργίας” και αξία δημόσιων κοινοχρήστων χώρων
Επικαιρότητα
Για το Δημ. Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2023 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική

του Ευσταθίου Π. Σεμιτέλου

Με αφορμή την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης της 27ης Ιουνίου 2022 στο Δερβένι μπορεί κανείς να παρατηρήσει την απουσία από την ημερήσια διάταξη θεμάτων για απόφαση, που να αφορούν τη δημοτική ενότητα Ευρωστίνης! Η αναγραφή του α΄ θέματος με τίτλο: «Ενημέρωση έργων και δράσεων για την ΔΕ Ευρωστίνης» αποτελεί ένα επικοινωνιακό ηθικοπλαστικό άλλοθι.

Το παλαιότερο νομικό πλαίσιο έθετε ως υποχρεωτικότητα ότι όταν το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνέρχεται στη Δημοτική ενότητα της Ευρωστίνης τότε θα έπρεπε η ημερήσια διάταξη να συμπεριλαμβάνει θέματα για αποφάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ενότητα. Παρότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει κάτι ανάλογο εντούτοις η δημοτική αρχή δεν απαλλάσσεται από από την επιτακτικότητα της υποχρέωσής της προκειμένου να εφαρμόζει την απαιτούμενη ηθική κανονιστική νοοτροπία. Ο δημοτικός πολιτικός διάλογος δεν μπορεί να σύρεται από το tweeter, το Facebook ή τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η δημοτική θητεία αρχίζει να εξαντλείται οι Ευρωστίνιοι δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιληφθεί την υλοποίηση κάποιου αναπτυξιακού έργου πέραν της ακατάσχετης υποσχεσιολογίας και ενός άλλοθι του «θα»! Ο εναπομένων δημοτικός χρόνος απαιτεί λήψη αποφάσεων και σαφή χρονοπρογραμματισμό για τα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή διαδικασία και το μέλλον της Ευρωστίνης.

Οι αντιπολιτεύσεις οφείλουν να αυξήσουν τη δημοτική τους ενασχόληση, να ξεφύγουν από τη συγκαταβατικότητά τους και να διαδραματίσουν έναν ενεργότερο και ουσιώδη τρόπο στην κατεύθυνση δεσμευτικών δημοτικών αποφάσεων.

Διαβάστε επίσης