Η Ιστορία της μεταστροφής από την απ΄ευθείας ανάθεση στη δημόσια δημοπράτηση.
Η δύσβατη μετάβαση από τα γεγονότα στις ερμηνείες και στην κρίση των Δημοτών!
Ο τρίτος πόλος σε κατεύθυνση συρρίκνωσης ……..
Η «ευβουλία» στη διαχείριση του δημοτικού διαλόγου.
Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική
Η στασιμότητα του “αυτονόητου”
Ενδείξεις υποχρεωτικότητας για την κατάρτιση υποβολής δημοτικών συνδυασμών και δημοτικές προσεγγίσεις
Εν είδει απολογισμού …
Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……
Οι στρεβλώσεις και η προσπάθεια δημοτικών εντυπώσεων

Κάνοντας ένα βήμα εμπρός…

Art education, NGO, Καλές Τέχνες, Μεταπτυχιακές σπουδές, Δωρεάν υποτροφίες,

Να προσφέρουμε το δικό μας χρώμα, να συμμετέχουμε !

Αναζητώντας τις προϋποθέσεις για μια δημιουργική, δημοκρατική δημοτική περίοδο στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, υποστηρίζουμε ότι οφείλουμε:

Να συνδιαμορφώσουμε ένα συμμετοχικό Δήμο, προωθώντας τη συμμετοχική διαδικασία, την πρωτοβουλία των κατοίκων, την ενεργό και εθελοντική συμμετοχή στη λειτουργία του δήμου και να δώσουμε φωνή και δύναμη σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

Να πείσουμε τους Δημότες να εμπιστευτούν ξανά τη Δημοκρατία και τον Δήμο δημιουργώντας θεσμικά βήματα και διαδικασίες.

Να εφαρμόσουμε τις αρχές της «Διαφάνειας» και της «Δημοσιότητας».

Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο των ανθρώπων του Δήμου, τους φυσικούς του πόρους αλλά ακόμα και κάθε απόρριμμα.

Να συμβάλλουμε με προτάσεις, δημιουργικές ιδέες και εθελοντικές δράσεις στην κατάρτιση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου για το μέλλον του Δήμου.

Να συμβάλλουμε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δομών που υπάρχουν αλλά και σε βελτιώσεις δομών και μηχανισμών.

Να απομακρυνθούμε από τις υπάρχουσες ευκαιριακές συμπτώσεις και να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή, δημοκρατικά διαρθρωμένη, συμμετοχική Δημοτική Παράταξη, που να λειτουργεί με συλλογικότητα, διαφάνεια και δημοκρατικό διάλογο, να σέβεται τις διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες και τον πλουραλισμό των απόψεων, να έχει πολιτική αυτονομία και λειτουργία στη βάση αρχών και αξιών και να διασφαλίζει στο μέτρο των δυνατοτήτων της πώς ο Δήμος θα λειτουργεί πάντα προς όφελος των δημοτών του. Το ευτύχημα θα είναι να το επιθυμήσουμε! 

Ένας σημαντικός Γερμανός συγγραφέας ο Hans Magnus Enzensberger στο βιβλίο του “Πολιτική και πολιτισμός” γράφει :  “Οι λαοί δεν έμαθαν να διαβάζουν και να γράφουν επειδή το επιθυμούσαν αλλά επειδή εξαναγκάστηκαν να το πράξουν”

Η πρόκληση και το στοίχημα είναι μπροστά μας! Θα το υλοποιήσουμε;

 

Διαβάστε επίσης