Η Ιστορία της μεταστροφής από την απ΄ευθείας ανάθεση στη δημόσια δημοπράτηση.
Η δύσβατη μετάβαση από τα γεγονότα στις ερμηνείες και στην κρίση των Δημοτών!
Ο τρίτος πόλος σε κατεύθυνση συρρίκνωσης ……..
Η «ευβουλία» στη διαχείριση του δημοτικού διαλόγου.
Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική
Η στασιμότητα του “αυτονόητου”
Ενδείξεις υποχρεωτικότητας για την κατάρτιση υποβολής δημοτικών συνδυασμών και δημοτικές προσεγγίσεις
Εν είδει απολογισμού …
Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……
Οι στρεβλώσεις και η προσπάθεια δημοτικών εντυπώσεων

Οι «Ενεργοί Δημότες» σε αμήχανη πορεία σύγχυσης

Με πύργο ελέγχου «εκτός» σε καθοδική πορεία πρόσκρουσης και αποσύνθεσης!

Σε μια τυπικού κυρίως χαρακτήρα συνεδρίαση (α΄) του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης οι «Ενεργοί Δημότες» δεν κατόρθωσαν να δικαιολογήσουν τη θέση τους και να διατυπώσουν έναν εναλλακτικό πειστικό λόγο. Μεταξύ των άλλων υποστήριξαν ότι :

α) «Εμείς οι Ενεργοί Δημότες πιστεύουμε βαθιά στις συναινέσεις στη βάση όμως προγραμματικών συγκλίσεων, διαφανούς λειτουργίας των θεσμών και δημοκρατικού έλεγχο. Θεωρούμε ότι η συνεπής με τις απόψεις μας στάση είναι να απέχουμε από την ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου και μελών των Επιτροπών».

Δηλαδή σε μια κατ΄ αρχήν συναινετική διαδικασία, όπως αυτή της εκλογής του Προέδρου του ΔΣ αυτοί απέχουν. Η αντίφαση έρχεται αμέσως μετά : Απέχουν από τις 2 βασικές δημοτικές επιτροπές δηλ. την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας και μετέχουν ως μειοψηφικά μέλη με τους εκπροσώπους τους στα ήσσονος σημασίας διοικητικά συμβούλια των διαφόρων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου! Για ποια προγραμματική σύγκλιση ομιλούν όταν ακόμη και σήμερα δεν βρίσκει κανείς πουθενά ένα διατυπωμένο πρόγραμμά τους. Αυτή είναι η διαφανής λειτουργία των θεσμών και ο δημοκρατικός έλεγχος για τον οποίο κάνουν λόγο;

β) «Στο ΔΣ θα πορευτούμε με υπευθυνότητα καταθέτοντας προτάσεις και αξιολογώντας τις προτάσεις που θα κατατίθενται στη βάση της διαφάνειας και των προτεραιοτήτων που έχουμε ήδη θέσει στην κρίση των δημοτών. Η ενημέρωση των δημοτών για τα τεκταινόμενα θα χαρακτηρίζει τη στάση μας σε συνδυασμό με την πρακτική της συνεχούς επικοινωνίας με τα τοπικά συμβούλια και τους δημότες για την προώθηση των θεμάτων και τη βελτίωση των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών».

Η ενημέρωση των δημοτών και η πρακτική της συνεχούς επικοινωνίας με τα τοπικά συμβούλια 4 μήνες μετά τις εκλογές τουλάχιστον δεν επιβεβαιώνεται. Η αυτοδιάψευση είναι το κυρίαρχο στοιχείο για αυτούς! Καμία πρόταση με προτεραιότητα, κοστολογημένη και με τα οποιαδήποτε μεθοδολογικά βήματα δεν έθεσαν στην κρίση των Δημοτών. Αυτό που δημαγωγικά έθεταν και υλοποιούσαν ως πρακτική και ως κριτήριο προτεραιότητας ήταν το χωριό ή το μέρος που διεξαγόταν η προεκλογική ομιλία. Αυτή ήταν η προτεραιότητα!

Η συνεργασία, η συν-ευθύνη ακόμη και το μικροβάρος της θέσης της ισχνής αυτής μειοψηφίας είναι «έπεα πτερόεντα». Με «πύργο ελέγχου» εκτός, οι «Ενεργοί Δημότες» δείχνουν να ξεκίνησαν και να βρίσκονται σε πορεία αποσύνθεσης.

Διαβάστε επίσης