Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Δημοτική αντιπαράθεση και τήρηση δεοντολογίας
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……
Οι στρεβλώσεις και η προσπάθεια δημοτικών εντυπώσεων
Σημειώσεις δημοτικής καθημερινότητας ……..
Το σύνδρομο της «Αντίστασης»
Ανιχνεύοντας διαλόγους και θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
Αλλαγή δημοτικού “φωτισμού” . . . . .
Ευτυχέστερη και δημιουργικότερη Καινούργια Χρονιά
Χριστουγεννιάτικες ευχές
Δελτίο τύπου «Σύμπραξης Δημοτών»

Ραντεβού στην παραλία ;

- Το "Δασάκι" στα Σαρανταπηχιώτικα

Κοινοτικό διαμέρισμα Σαρανταπήχου- Σαρανταπηχιωτίκων (παραλιακή πλευρά)

Αναζητείται εθελοντική συμμετοχή για τον καθαρισμό της παραλίας στο "Δασάκι" στα Σαρανταπηχιώτικα

Ηλιοβασίλεμα στο “Δασάκι”

Αναζητούνται τα φυσικά πρόσωπα ή ο συλλογικός φορέας που θα θελήσουν να υιοθετήσουν τον καθαρισμό της ξεχωριστής παραλίας στο “Δασάκι”. Ποιος αλήθεια μπορεί να το οργανώσει ;

Διαβάστε επίσης