Η Ιστορία της μεταστροφής από την απ΄ευθείας ανάθεση στη δημόσια δημοπράτηση.
Η δύσβατη μετάβαση από τα γεγονότα στις ερμηνείες και στην κρίση των Δημοτών!
Ο τρίτος πόλος σε κατεύθυνση συρρίκνωσης ……..
Η «ευβουλία» στη διαχείριση του δημοτικού διαλόγου.
Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική
Η στασιμότητα του “αυτονόητου”
Ενδείξεις υποχρεωτικότητας για την κατάρτιση υποβολής δημοτικών συνδυασμών και δημοτικές προσεγγίσεις
Εν είδει απολογισμού …
Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……
Οι στρεβλώσεις και η προσπάθεια δημοτικών εντυπώσεων

Ραντεβού στην παραλία ;

- Το "Δασάκι" στα Σαρανταπηχιώτικα

Κοινοτικό διαμέρισμα Σαρανταπήχου- Σαρανταπηχιωτίκων (παραλιακή πλευρά)

Αναζητείται εθελοντική συμμετοχή για τον καθαρισμό της παραλίας στο "Δασάκι" στα Σαρανταπηχιώτικα

Ηλιοβασίλεμα στο “Δασάκι”

Αναζητούνται τα φυσικά πρόσωπα ή ο συλλογικός φορέας που θα θελήσουν να υιοθετήσουν τον καθαρισμό της ξεχωριστής παραλίας στο “Δασάκι”. Ποιος αλήθεια μπορεί να το οργανώσει ;

Διαβάστε επίσης