Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τις εκλογικές αποτυπώσεις στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Η σύγκρουση της λογικής «ζαμανφουτισμού» και «συνείδησης».
Προς μια πλειοψηφική νίκη των Δημοτών
Μια πρωτότυπη ανιδιοτέλεια! ….
Η δημοτική αρχή στον τομέα Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον υλοποίησε το 13,63 % του προγράμματός της!
Να τελειώνουμε με τα ψέματα ….. να δούμε την πραγματικότητα!
Μα σε τι θεό πιστεύετε; του δικαίου ή της παραποίησης και της απόκρυψης!
Δημοτικό ναυάγιο στην Κοινωνική πολιτική !
Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Η ηθική κατάπτωση της ψήφου
Ένα βήμα στην παραποίηση δύο βήματα στην απόκρυψη!
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ) – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ) – Σε τι διαφέρουμε
Η επίκληση συστήματος «αξιών» ενόψη της επερχόμενης δημοτικής επιλογής.
Η αξιοπιστία των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2019 για τη Δημοτική Αρχή Βλ. Τσιώτου.
Να σπάσουμε τον “Κύκλο της πρόσβασης” και της “Παραπολιτικής”
Αναπλάσεις με “ορίζοντες δημιουργίας” και αξία δημόσιων κοινοχρήστων χώρων
Επικαιρότητα
Για το Δημ. Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2023 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Από άποψη ετήσιου «περιληπτικού» απολογισμού …….(*)

ΝΠΔΔ Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «Ηλίας Κατσούλης»

Με την απόφαση 160/2019/16-9-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης» που ανήκει στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Στον ετήσιο αυτόν κύκλο λειτουργίας θα μπορούσε κανείς επιγραμματικά να υποστηρίξει τα ακόλουθα:

Αντιμετωπίσθηκε η κρίση που ανέκυψε λόγω της αιφνίδιας παραίτησης του τότε καλλιτεχνικού Διευθυντού εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας του Ωδείου Ευρωστίνης-Δερβενίου το οποίο αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό πόρο για το Δήμο. 

Διαχειρίστηκε ομαλά τα λειτουργικά και διαχειριστικά θέματα που προέκυψαν στους τομείς ευθύνης του. Όμως θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι εκτός διαχειριστικής βάσης δεν ασκήθηκε και δεν αναδεικνύεται καμία «ειδική» πολιτική σε σχέση με τους 61 σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε και υπηρετεί. Στην συνείδηση των δημοτών είναι εδραιωμένη η λανθασμένη αντίληψη ότι το «Ηλίας Κατσούλης» ασχολείται μόνο με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι τομείς της Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, Υείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος αγνοούνται! Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως το ΝΠΔΔ δεν διαθέτει -μέχρι σήμερα- μόνιμο ή μη Διοικητικό προσωπικό αλλά εξυπηρετείται διοικητικά επικουρικώς από υπαλλήλους του Δήμου, εντός του Δημαρχείου, μιας και δεν διαθέτει καμία κτιριακή εγκατάσταση για την στέγαση των διοικητικών του αναγκών. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της οικονομικής του εξάρτησης από το Δήμο η λειτουργική, οργανωτική και διοικητική αυτοτέλειά του παρουσιάζει εγγενείς δυσχέρειες.

Κατά τη διάρκεια της ολοκληρωθείσας ετήσιας περιόδου ουδεμία πρόταση «θεσμικού» περιεχομένου δεν κατατέθηκε πέραν των διαφόρων διαχειριστικών απόψεων.  

Σε ότι με αφορά :

Στην έναρξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσα την πρόταση της δημιουργίας αυτοτελούς ιστοσελίδας στην κατεύθυνση τόσο της ενίσχυσης της αυτοτέλειας και της προβολής του Νομικού Προσώπου (και της εξάλειψης της εννοιολογικής σύγχυσης η οποία παρουσιάζεται στην σημερινή ιστοσελίδα του Δήμου στην οποία απουσιάζει από την ενότητα Οργανισμοί-Νομικά πρόσωπα το «Ηλίας Κατσούλης» και εμφανίζεται σε ανεξάρτητη ενότητα), όσο και της ενίσχυσης της αρχής της «Διαφάνειας».

Η εν λόγω πρόταση, παρότι έγινε αποδεκτή και στο σήμερα η «εικόνα» είναι καλύτερη, στην υλοποίησή της παρουσιάζει σοβαρή αδυναμία σε ότι αφορά την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αρχών «Διαφάνειας» και «Δημοσιότητας» καθότι ο Δημότης δεν πληροφορείται και αγνοεί το τι συζητείται και από ποιόν εντός του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο σκέλος δε των αποφάσεων η δημοσιοποίηση υπό την μορφή αποσπασμάτων πρακτικών γίνεται όχι από την ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ αλλά από την ιστοσελίδα του Δήμου δημιουργώντας σύγχυση, και αναδεικνύοντας και θέματα επικαιροποίησης. Επίσης απουσιάζει όλο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του αλλά και τα οικονομικά του στοιχεία. Ελπίζουμε στο μέλλον να λυθούν τα προαναφερόμενα προβλήματα.

Στον τομέα του πολιτισμού έθεσα αρκετά έγκαιρα τη δημιουργία του «Πολιτιστικού Μητρώου» πιστεύοντας ότι προϋπόθεση για την άσκηση οποιασδήποτε πολιτιστικής πολιτικής είναι η γνώση των πολιτιστικών σου «πόρων» και η δημιουργία και πρόβλεψη διαδικασιών συνεχούς επικαιροποίησης αυτών. Δυστυχώς, παρά την αποδοχή της πρότασης, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή η υλοποίησή του.

Η ασκούμενη πολιτιστική πολιτική χαρακτηρίζεται ως σύμφυρμα προσπαθειών με αβέβαιο αποτέλεσμα. Θα πρέπει βεβαίως να ληφθούν υπ΄ όψιν και οι δυσκολίες που ανέκυψαν λόγω covid-19 παρότι δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία ορισμένων υποδομών. Δυστυχώς από πλευράς δημοτικής «πλειοψηφίας» δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη οι σκοποί που επιδιώκονται, τα προγράμματα που υλοποιούνται ούτε και οι μέθοδοι και τα μέτρα που επιλέγονται για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. 

Τέλος, με λύπη μου διαπιστώνω ότι ορισμένοι φιλόδοξοι δημοτικοί παράγοντες, εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, όχι μόνο δεν κατανόησαν τη θέση που εξέφρασα σχετικά με το δημοτικό κινηματογράφο Δερβενίου αλλά την διαστρέβλωσαν φροντίζοντας να δημοσιοποιήσουν την μικρονοικότητά τους. Πρέπει να τους υπενθυμίσω το εξής: «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9/2020/ 30-6-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ « ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

«  ……..Ο κ. Σεμιτέλος Ευστάθιος στην τοποθέτησή του είπε ότι δεν θα ψηφίσει τον καθορισμό εισόδου για την παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών στο Δερβένι επειδή δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας κινηματογράφου».

Η άποψή μου ήταν και είναι ότι θα πρέπει ταχύτατα να αποκτηθεί νόμιμη άδεια λειτουργίας του κινηματογράφου και ότι δεν μπορείς να απαιτείς από τον δημότη ή επισκέπτη, τιμή εισόδου σε παράνομη λειτουργία. Σε ποια πολιτική ηθική αρχών αυτό βασίζεται; Οι αριστερίζοντες ενοχλήθηκαν οι δεξιόφρονες αναζητούνται!

Ολοκληρώνοντας, και με την ευκαιρία της αναμενόμενης θεματολογίας του Δημ. Συμβουλίου της τρέχουσας περιόδου, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί το κτίριο του Ειρηνοδικείου Δερβενίου να αποτελέσει περιουσιακό στοιχείο του νομικού προσώπου θεωρούμενο μέρος της δημοτικής θεσμικής πολιτιστικής υποδομής και να χρηματοδοτηθεί γενναία για τη διαμόρφωση και ανάδειξή του.

Οψόμεθα…..

Σαρανταπηχιώτικα Ευρωστίνης, Οκτώβριος 2020

_______________________________________________________________________

(*) Ευστάθιος Π. Σεμιτέλος: Μέλος του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης» με την ιδιότητα του «Δημότη» μετά από πρόταση του επικεφαλής της «Σύμπραξης Δημοτών» κ. Φάνη Μπρακούλια.

Διαβάστε επίσης