Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Δημοτική αντιπαράθεση και τήρηση δεοντολογίας
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……
Οι στρεβλώσεις και η προσπάθεια δημοτικών εντυπώσεων
Σημειώσεις δημοτικής καθημερινότητας ……..
Το σύνδρομο της «Αντίστασης»
Ανιχνεύοντας διαλόγους και θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
Αλλαγή δημοτικού “φωτισμού” . . . . .
Ευτυχέστερη και δημιουργικότερη Καινούργια Χρονιά
Χριστουγεννιάτικες ευχές
Δελτίο τύπου «Σύμπραξης Δημοτών»

Δελτίο τύπου «Σύμπραξης Δημοτών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης /12/2020 με θέμα μεταξύ των άλλων το «τεχνικό πρόγραμμα» του Δήμου μας για το έτος 2021 η παράταξή μας έθεσε ως πρόταση κατεύθυνσης τη μελέτη-δημιουργία «ενεργειακής κοινότητας» στο πλαίσιο της αντίληψης, που έχει ως στόχευση την μείωση του δημοτικού λειτουργικού κόστους αλλά και την ενίσχυση της έννοιας της αυτονομίας.

Πιστεύουμε ότι η επιτροπή διαβούλευσης σαν Δημοτικός θεσμός πρέπει να αποτελεί μια μεγάλη συνιστώσα στην καλή πορεία του Τόπου μας και θα πρέπει οι προτάσεις της να δεσμεύουν την εκάστοτε Δημοτική Αρχή!! Αρνητική παρατήρηση από μέρους μας, για μία ακόμη φορά η «απουσία» των προτάσεων της επιτροπής διαβούλευσης. Ευελπιστούμε ότι σε ευνοϊκότερες συνθήκες περιβάλλοντος και διαλόγου θα δοθεί στο μέλλον η δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός ουσιαστικότερου επιπέδου διαλόγου. Ψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2021 με γνώμονα την δέσμευσή μας για διαρκή άσκηση ελέγχου σε θέματα νομιμότητας η οποία είναι διαρκής και ισχυρή. Η δημοκρατία παρέχει ελευθερία έκφρασης αλλά απαιτεί πειθαρχία, αποδοχή και εφαρμογή κανόνων.

Η «Σύμπραξη Δημοτών Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» υπηρετεί σταθερά και απαρέγκλιτα τις αρχές «Διαφάνειας» και «Δημοσιότητας». Δηλώνουμε ότι η παράταξή μας παραμένει συμπαγής και πλήρως αντίθετη σε καθημερινά υποκινούμενες φήμες συναλλαγών και μεταγραφών οι οποίες και διαψεύδονται παταγωδώς!! Πρέπει να κατανοηθεί ότι δεν μπορεί να εκφυλιστούμε σ΄ ένα τσίρκο κενολογιών χωρίς περιεχόμενο….

 

           

Διαβάστε επίσης