Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τις εκλογικές αποτυπώσεις στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Η σύγκρουση της λογικής «ζαμανφουτισμού» και «συνείδησης».
Προς μια πλειοψηφική νίκη των Δημοτών
Μια πρωτότυπη ανιδιοτέλεια! ….
Η δημοτική αρχή στον τομέα Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον υλοποίησε το 13,63 % του προγράμματός της!
Να τελειώνουμε με τα ψέματα ….. να δούμε την πραγματικότητα!
Μα σε τι θεό πιστεύετε; του δικαίου ή της παραποίησης και της απόκρυψης!
Δημοτικό ναυάγιο στην Κοινωνική πολιτική !
Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Η ηθική κατάπτωση της ψήφου
Ένα βήμα στην παραποίηση δύο βήματα στην απόκρυψη!
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ) – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ) – Σε τι διαφέρουμε
Η επίκληση συστήματος «αξιών» ενόψη της επερχόμενης δημοτικής επιλογής.
Η αξιοπιστία των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2019 για τη Δημοτική Αρχή Βλ. Τσιώτου.
Να σπάσουμε τον “Κύκλο της πρόσβασης” και της “Παραπολιτικής”
Αναπλάσεις με “ορίζοντες δημιουργίας” και αξία δημόσιων κοινοχρήστων χώρων
Επικαιρότητα
Για το Δημ. Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2023 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

«Διακηρύξεις» δημοτικών συνδυασμών στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Διακηρύξεις θέσεων και αρχών

«Διακηρύξεις» αρχών ή θέσεων : «Σύμπραξη Δημοτών Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης», «Ενεργοί Δημότες Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» και  «Ορίζοντες Δημιουργίας».

Μέχρι σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τρείς (3) «Διακηρύξεις» αρχών ή θέσεων από τις δημοτικές παρατάξεις : «Σύμπραξη Δημοτών Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης», «Ενεργοί Δημότες Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» και  «Ορίζοντες Δημιουργίας».

Συγκριτική αποτύπωση.

Φαντάζει μάλλον λογικό ίσως και αναμενόμενο στις διακηρύξεις αρχών να περιέχονται γενικές πολιτικές διαπιστώσεις και προτάσεις και θα έλεγε κανείς ότι αφηγούνται το θέμα: «Δημοτικά και πολιτικά περιγράμματα κανονιστικών αρχών». Αυτό όμως δεν συνιστά μια νέα προσεγγιστική τομή.

Οι γενικής φύσεως όροι: κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική στήριξη, συμμετοχή, συνεργασία, συλλογική δράση, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, περιβάλλον χρησιμοποιούνται παντού και από όλους. Όμως, από μια ειδικότερη προσέγγιση, μπορεί να διακριθούν μεταξύ τους – «χρωματικά» ίσως και ιδεολογικά – και να διατυπωθούν τα εξής:

Από τη διακήρυξη της κίνησης «Σύμπραξη Δημοτών Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» χρήζουν προσοχής οι εξής σαράντα δύο λέξεις (508 συν.):

«Ριζική ανασυγκρότηση του λειτουργικού συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις προκειμένου να θεμελιωθεί μια δίκαιη τοπική αρχή για μια αποδοτική και ισχυρή τοπική κοινωνία, υπεράνω προσωπικών συμφερόντων και εξαρτήσεων. Ηθική – Διαφάνεια».

Εάν η «Σύμπραξη Δημοτών» κατορθώσει:

α) να δώσει ένα αναλυτικότερο, ειδικότερο και ένα περιεχόμενο ουσίας στον προγραμματικό της λόγο και στο πρόγραμμά της, σε σχέση με τη «θέση»: «Ριζική ανασυγκρότηση του λειτουργικού συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στους όρους: «Ηθική» (αν και η ηθική δεν μπορεί να αποτυπωθεί στον λόγο γιατί είναι υπερβατική- Λ. Βίτγκενσταϊν) και «Διαφάνεια»,

β) ο προφορικός λόγος του επικεφαλής γίνει τολμηρότερος, επιθετικότερος προς τους λοιπούς και αποκαλυπτικότερος για το δημοτικό έργο που παρήχθη την τελευταία πενταετία, χωρίς δισταγμούς, στρογγυλέματα και αγκυλώσεις και ξεφύγει από την παλαιο-πολιτική να χαϊδεύει αυτιά υποστηρίζοντας αφελώς το «έξω τα κόμματα από το Δήμο» (λές και υπάρχουν σήμερα κόμματα στα οποία ο κόσμος συμμετέχει! . . . . . εδώ δεν υπάρχουν δημοτικές παρατάξεις, τα κόμματα μας μάραναν!!), και

γ) βελτιώσει την σύνθεση των υποψηφιοτήτων, την παρουσία και την δυναμική στην ενότητα της Ευρωστίνης,

τότε,

θέτει τις προϋποθέσεις προκειμένου να αποκτήσει μια ανατρεπτική δυναμική και να έχει ένα πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα.

 

Από τη διακήρυξη της κίνησης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης», κρατάμε είκοσι επτά λέξεις (766 συν.) που περιλαμβάνονται στην πρόταση αρχών:

« Η ισότητα, η ισοπολιτεία, η αξιοπιστία, η αξιοκρατία, η διαφάνεια και ο απολογισμός προς τους δημότες είναι οι βάσεις που θα στηρίξουν το νέο οικοδόμημα που οραματιζόμαστε» και,

επισημαίνουμε ενενήντα (90) λέξεις που περικλείονται στις εξής προτάσεις-θέσεις: «Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός, ορθή εκτέλεση έργων θωρακισμένων μελετητικά και νομικά, αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη της οικονομικής του αυτοτέλειας. Στήριξη του αγροτικού πληθυσμού με την παροχή συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης για θέματα που αφορούν την πιστοποίηση, την τυποποίηση, την μεταποίηση, την προώθηση των άριστης ποιότητας προϊόντων μας και η επέκταση του οδικού δικτύου και της αγροτικής οδοποιίας καθώς και εφαρμογή καταλλήλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και δημιουργία χώρων στάθμευσης. Είναι μείζονος σημασίας η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου δυτικά και η έγκαιρη και αποτελεσματική αποκομιδή των απορριμμάτων.»

Οι «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ» οφείλουν, ως ουσιαστικό περιεχόμενο προγράμματος, αναλυτικότερη προσέγγιση στην προαναφερόμενη πρόταση αρχών αλλά και ειδικότερες απαντήσεις στο «πώς», με «ποιά ιεράρχηση», με «ποιά μέσα», με τι «κόστος» και «πότε» είναι εφικτή η υλοποίηση της πολιτικής των «στόχων-θέσεων» που προαναγγέλουν. Επίσης, ο όρος «συμμετοχική κοινωνία ενεργών δημοτών», θα πρέπει να αποκτήσει ένα αναλυτικότερο περιεχόμενο στον προγραμματικό λόγο. Ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα απαιτεί: αξιοποίηση και ενεργοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τα οποία διαθέτουν, μεταβολή και βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής, απομάκρυνση από τις γενικότητες, επικέντρωση σε 3-4 σημεία προκειμένου να δοθεί ένα καθαρό στίγμα το οποίο σήμερα λείπει και κριτική αναφορά στις διαφορές έναντι των άλλων αλλά και στις αδυναμίες των άλλων.

Τέλος, σε σχέση με τους «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» από τις 324 λέξεις της διακήρυξης, μπορεί κανείς να κρατήσει τον όρο «εξωστρέφεια» αλλά προκειμένου να αποκτήσει ο όρος αυτός νόημα και να αληθεύει, θα πρέπει να αναλυθεί και να εξειδικευθεί με συγκεκριμένες ιεραρχημένες και κοστολογημένες προτάσεις. Από άποψη διακήρυξης μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η γενικότητά της ενσωματώνεται και αφομοιώνεται πλήρως από τις διακηρύξεις τόσο της «Σύμπραξης Δημοτών»   όσο και από τους «Ενεργούς Δημότες» και υπό αυτήν την έννοια θα μπορούσαν επί της ουσίας να είχαν συμπράξει μ΄ έναν από τους δύο.

Δημοτικές εκλογές 2019
                     Δημοτικές εκλογές 2019 στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Συμπεράσματα

 Διαπιστώνεται ότι όλοι αναζητούν και διακηρύσσουν ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο τους αλλά αυτό διατυπώνεται άνευ συνέχειας με κενές τυπικές συλλογικές διαδικασίες και ενδεχομένως μη αποκαλύπτοντας βαθύτερες ατομικές στοχεύσεις. Η «δημοτική» προσέγγιση καταναλώνεται στο επίπεδο της «παρέας» και είτε ως «προβατοφαγία» είτε κάπου ανάμεσα σε «κοψίδι», «τζατζικάκι» και «κρασάκι» ολοκληρώνει την αυτοδιοικητική της θεμελίωση! Ο δημότης-εκλογέας για άλλη μια φορά απομονωμένος στον ιδιωτικό του χώρο, θα αντιμετωπιστεί «χρησιμοθηρικά» και θα εγκλωβισθεί «συναισθηματικά» στην ατομικότητά του μέσα σ΄ έναν κύκλο δημιουργούμενο από υποψηφίους, φίλους, συγγενείς, γνωστούς και γείτονες, στους οποίους η θύμηση επανέρχεται στο προσκήνιο επιλεκτικά επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι οι εκλογές αφορούν τα συναισθήματα των ανθρώπων και όχι κατά βάση την ορθολογικότητά τους. Αυτή η φόρτιση λόγω της ωκύτητάς της αφαιρεί κάθε σκέψη από τον δημότη-εκλογέα με αποτέλεσμα να τον καθιστά έναν παθητικό δέκτη. Οι εκλογείς οφείλουν να σπάσουν και να βγούν απ΄ αυτόν τον καταπιεστικό κύκλο, να ριζοσπαστικοποιήσουν τα συναισθήματά τους και μέσα από την αυθεντική και βαθύτερη «ελεύθερη βούλησή τους», που αυθεντικά κατέχουν, να θεμελιώσουν έναν νέο αξιακό κώδικα επιλογής. Ο νέος αυτός κώδικας θα πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψιν του τα προταθέντα μέτρα «διαφάνειας» και «δημοσιότητας» και κυρίως την υιοθέτηση αρχών και κανόνων που θα εξαλείφουν την επικρατούσα δημοτική ανομία και θα τροφοδοτούν το δημότη έτσι ώστε να τον κάνουν να αισθάνεται χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο.

Η οικονομία κυριαρχεί στην πολιτική και η πολιτική χειραγωγεί τα μέλη της κοινωνίας. Αυτή η κυριαρχία πρέπει να ανατραπεί. Οφείλουμε να βρούμε τρόπους και να προτείνουμε λύσεις προκειμένου να φέρουμε την κοινωνία στο προσκήνιο καθώς και πολιτικές που να υπηρετούν αυτό το στόχο. Να επενδύσουμε στην ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου και μετά να ασχοληθούμε με την οικονομική ανάπτυξη. Σε πρώτο στάδιο η εφαρμογή μια πολιτικής «γκλάσνοστ», με εφαρμοστικά μέτρα και τρόπους «διαφάνειας» – σ΄ όλους τους τομείς της δημοτικής λειτουργίας –  τριάντα (30) χρόνια μετά φαντάζει τόσο επίκαιρη όσο και επιβεβλημένη.

Πριν από τις κάλπες
Ένα μήνα πριν από τις κάλπες οφείλουμε να πάμε ενημερωμένοι!

Διαβάστε επίσης