Νίκος Δήμας – ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Η Ιστορία της μεταστροφής από την απ΄ευθείας ανάθεση στη δημόσια δημοπράτηση.
Η δύσβατη μετάβαση από τα γεγονότα στις ερμηνείες και στην κρίση των Δημοτών!
Ο τρίτος πόλος σε κατεύθυνση συρρίκνωσης ……..
Η «ευβουλία» στη διαχείριση του δημοτικού διαλόγου.
Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική
Η στασιμότητα του “αυτονόητου”
Ενδείξεις υποχρεωτικότητας για την κατάρτιση υποβολής δημοτικών συνδυασμών και δημοτικές προσεγγίσεις
Εν είδει απολογισμού …
Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……

Δελτίο τύπου – Σύμπραξη Δημοτών

Σύμπραξη Δημοτών - 14/12/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η «Σύμπραξη Δημοτών» Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης υπηρετώντας την αρχή της «Δημοσιότητας» γνωστοποιεί στους δημότες ότι στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2019 στην εξέταση των υπ΄ αριθμ.: «8. «Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (εξ αναβολής)», 9. «Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (εξ αναβολής).»,10. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ &1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Ευρωστίνης».».» θεμάτων, επιδίωξε να συμπεριληφθεί στην εισηγητική έκθεση η κατάθεση και η περιγραφή του «φυσικού αντικειμένου» των έργων καθότι θεωρεί ότι οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν που διοχετεύθηκαν τα 2.500.000 περίπου ευρώ που χορηγήθηκαν στο Δήμο για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από το φαινόμενο του κυκλώνα «Ζορμπά». Πιστεύουμε ότι από πλευράς δημοτών θα πρέπει να αξιολογηθεί το ποια έργα και σε ποια δημοτικά διαμερίσματα κατανεμήθηκε το εν λόγω ποσό. Η περαιτέρω εξέταση αυτών των θεμάτων ανεβλήθει και θα επανεξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση.

Επίσης η «Σύμπραξη Δημοτών» στο θέμα υπ΄ αριθμ.11: «Παράταση εργασιών του έργου «Συντηρήσεις επισκευές αναπλάσεις σχολείων Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης».»  τόνισε ότι στο εν λόγω έργο έχουν ήδη δοθεί δύο συνεχόμενες παρατάσεις και επειδή δεν κατατίθενται επαρκείς λόγοι που να δικαιολογούν μια νέα παράταση διαφώνησε ως προς την έγκρισή της.

Τέλος, θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τη θετική εξέλιξη που προέκυψε σε συνέχεια των επερωτήσεών μας σχετικά με το θέμα της μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την παράταξή μας ο τρόπος και τα μέσα μετάδοσης θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.

         Ξυλόκαστρο 14/12/2019

Διαβάστε επίσης