Η σύγκρουση της λογικής «ζαμανφουτισμού» και «συνείδησης».
Προς μια πλειοψηφική νίκη των Δημοτών
Μια πρωτότυπη ανιδιοτέλεια! ….
Η δημοτική αρχή στον τομέα Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον υλοποίησε το 13,63 % του προγράμματός της!
Να τελειώνουμε με τα ψέματα ….. να δούμε την πραγματικότητα!
Μα σε τι θεό πιστεύετε; του δικαίου ή της παραποίησης και της απόκρυψης!
Δημοτικό ναυάγιο στην Κοινωνική πολιτική !
Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Η ηθική κατάπτωση της ψήφου
Ένα βήμα στην παραποίηση δύο βήματα στην απόκρυψη!
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ) – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ) – Σε τι διαφέρουμε
Η επίκληση συστήματος «αξιών» ενόψη της επερχόμενης δημοτικής επιλογής.
Η αξιοπιστία των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2019 για τη Δημοτική Αρχή Βλ. Τσιώτου.
Να σπάσουμε τον “Κύκλο της πρόσβασης” και της “Παραπολιτικής”
Αναπλάσεις με “ορίζοντες δημιουργίας” και αξία δημόσιων κοινοχρήστων χώρων
Επικαιρότητα
Για το Δημ. Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2023 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Ο κύκλος της Πρόσβασης στην παραγωγή πλούτου

Η άλαλη «περιφορά» της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης!…….

του Ευσταθίου Π. Σεμιτέλου 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του  Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης, Δήμαρχος κ. Βλ. Τσιώτος, κάλεσε τα μέλη της επιτροπής σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιείτο δια περιφοράς, την 27η Νοεμβρίου 2020,ημέρα Παρασκευή και από τις 09:00 π.μ. έως και 13:00μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 με θέμα: «Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης οικονομικού έτους 2021».

Κατά πρώτον το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με το οποίο καλεί τα μέλη της Επιτροπής έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει αναφορά!

Κατά δεύτερον παρατηρώντας κανείς το περιεχόμενο της σχετικής διάταξης θα διαπιστώσει ότι σχεδόν τίποτε απ΄ αυτό δεν τηρείται.

Ειδικότερα:

  1. Δεν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή σε ειδικό κατάλογο.
  2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν συνεδριάζει δημόσια τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα πλήν του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης.
  3. Η πρόσκληση δεν κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και δεν συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων.
  4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης δεν αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και δεν εισήχθησαν προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.
  6. Το δημοτικό συμβούλιο (εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών) δεν έχει ψηφίσει (ή επικαιροποιήσει) κανονισμό διαβούλευσης.

Ανεξαρτήτως των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του δημοτικού πολιτικού προσωπικού, η προφανής αυτή υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Επιτροπής αποτελεί και μια από τις αιτίες που συντελούν στην περαιτέρω αύξηση της αδιαφορίας συμμετοχής για τα κοινά, από πλευράς δημοτών. Επίσης αποτελεί και μια ένδειξη έλλειψης «σεβασμού» για τα μέλη της Επιτροπής τα οποία καλούνται να τηρήσουν ευλαβικά τη θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία, της υποβολής «Πόθεν έσχες» η οποία τους κοστίζει και σε χρόνο και χρήμα.

Αναρωτιέται κανείς ποιό άραγε είναι το περιεχόμενο το οποίο παρέχεται στη διαδικασία της «δια περιφοράς»; Ουδείς γνωρίζει το «εάν» και «τι» διατυπώνεται. Ουδεμία αρχή διαφάνειας και δημοσιότητας τηρείται.  Η άλαλη, ουσία και τύποις, «περιφορά» αποτελεί κατά συνέπεια, τουλάχιστον αστειότητα. 

Απομένει να παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2020 όπου και θα συζητηθεί το λεγόμενο Τεχνικό πρόγραμμα αλλά και τις στάσεις των αντιπολιτευομένων «συμπτώσεων». 

Για λόγους τήρησης της αρχής της δημοσιότητας γνωστοποιώ το τεχνικό πρόγραμμα 2020-2021 που περιήλθε από σύμπτωση σε γνώση μου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

74,000.00

2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 74,000.00
3 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

56,000.00

4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

1,000.00

ΣΥΝΟΛΟ

205,000.00

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΠΟΣΟ

2

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

50,000.00

4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

50,000.00

ΣΥΝΟΛΟ

100,000.00

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

41,787.22

ΣΥΝΟΛΟ

41,787.22

4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΟΣΟ
1 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΔΕΗ ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ

40,000.00

2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 3,000.00

ΣΥΝΟΛΟ

43,000.00

5. ΑΡΔΕΥΣΗ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 5,000.00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 6,000.00
2 ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

4,800.00

ΣΥΝΟΛΟ

15,800.00

6. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΟΣΟ
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

50,000.00

2

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ κ.λπ.) ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 1,000.00
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2,000.00
4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

6,000.00

ΣΥΝΟΛΟ

59,000.00

7. ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΟΣΟ
1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΚΟΥ ΜΩΡΟΥ”
LEADER ΠΔΕ (ΣΑ 082/1)

11,160.00

2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: “ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ”
LEADER ΠΔΕ (ΣΑ 082/1) 4,960.00
3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ”
LEADER ΠΔΕ (ΣΑ 082/1)

13,640.00

ΣΥΝΟΛΟ

29,760.00

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΟΣΟ
1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

89,300.00

2

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.

10,000.00

ΣΥΝΟΛΟ

99,300.00

_________________________________________________________________________

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2020

Α/Α ΑΡ. ΜΕΛ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 2/20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) 2020 73,574.53 ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 73,574.53 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
2 53/20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) 2019 59,727.28 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΔΗΜ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΒΓΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. Ν. ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ – ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) Π.Δ.Ε. -ΣΑ082/1 “ΠΑΑ (2014-2020)” & ΣΑΤΑ ΠΟΕ 67.915,88 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4 54/20 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ 2 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΤΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΔΗΜ. ΠΡ/ΣΜΟΣ 87.915,33 € ΝΈΟ ΕΡΓΟ
5 4/2020 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ξ.Ε. Π.Δ.Ε. 197,862.37 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΔΗΜ. 197,862.37 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
6 85/20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) ΠΟΕ, 2019 & 2020 ΠΡ/ΣΜΟΣ 190.000,49€
7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) ΠΟΕ ΠΡ/ΣΜΟΣ 39.800,00 €
8 78/19 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ055 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” 39,645.30 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 39,645.30 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
9 163/19 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Α.Σ.Ο.) ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Υποέργο 1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε1551 Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020″ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) ΠΟΕ ΠΡΟΥΠ. 380.524,96 € ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
10 92/20 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Υπoέργο 1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε2751 Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” ΠΡΟΥΠ. 5.200,00 € ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
11 45/2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) ΠΟΕ 40,005.97 € ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 30,714.54 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
12 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΔΕΞΑΜΕΝΗ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ055 49,000.00 € ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 49,000.00 € ΛΗΓΕΙ 13-1-2021
13 68/2016 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ Π.Δ.Ε. ΣΑΕ2751 192,457.86 € ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΤΣΙΑΣ 63,736.42 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
14 119/17 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΚ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.Δ.Ε. -ΣΑ082/1 “ΠΑΑ (2014-2020)” 241,534.89 € ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 241,534.89 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
15 125/17 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Π.Δ.Ε. -ΣΑ082/1 “ΠΑΑ (2014-2020)” 284,485.21 € ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 284,485.21 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
16 126/17 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ – ΡΕΘΙ Π.Δ.Ε. “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I” 309,705.50 € ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠ[ΟΥΛΟΣ 21,555.25 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
17 91/18 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) ΠΟΕ 58,128.52 € ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ ΣΑΜΑΡΤΖΗ 351,70€ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
18 6/19 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ871 1,368,136.52 € ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ ΣΑΜΑΡΤΖΗ (273.490,8 + 265.976,24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ. ΑΠΛΗΡΩΤΟ) ΣΥΝΟΛΟ: 539.467,04 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 265.976,24
19 7/19 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ871 945,999.31 € ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 16.505,31 + 2.305,45 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
20 10/19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ871 595,735.18 € ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ ΣΑΜΑΡΤΖΗ 1.152,63 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
21 30/19 ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΜΑΝΝΑΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) ΠΟΕ 30,113.59 € ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ ΣΑΜΑΡΤΖΗ 30,035.32 € ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
22 65/19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) 2019 & ΠΟΕ 30,380.91 € ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 5,771.21 € ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
23 83/19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) 2019 & ΠΟΕ 26,349.00 € Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΑΜΑΡΤΖΗ 26,334.19 € ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
24 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ 11,950.00
25 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ 7,616.00
26 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ 1,423.53
27 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΖΗΡΕΙΑ” ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ-ΠΟΕ συνεχ.) 12,400.00 € ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 12,400.00 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
28 68/20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 104.400,00 € ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
29 24/20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/ΙΔ. ΠΟΡΟΙ 158,720.00 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ ΚΑΝΝΑΒΟΣ 158,720.00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
30 67/20 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ 238.700,00 € ΠΡ/ΣΜΟΣ (173.892,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & 64.808,00 € ΙΔ. ΠΟΡΟΙ)
31 93/18 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
LEADER ΠΔΕ (ΣΑ 082/1) ΣΑΜΑΡΤΖΗ 218.619,66 € ΠΡ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜ/ΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΌ Δ.Α.
34 96/18 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ”
LEADER ΠΔΕ (ΣΑ 082/1) ΝΙΑΡΡΟΥ 18.600,00 € ΠΡ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε επίσης