Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τις εκλογικές αποτυπώσεις στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Η σύγκρουση της λογικής «ζαμανφουτισμού» και «συνείδησης».
Προς μια πλειοψηφική νίκη των Δημοτών
Μια πρωτότυπη ανιδιοτέλεια! ….
Η δημοτική αρχή στον τομέα Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον υλοποίησε το 13,63 % του προγράμματός της!
Να τελειώνουμε με τα ψέματα ….. να δούμε την πραγματικότητα!
Μα σε τι θεό πιστεύετε; του δικαίου ή της παραποίησης και της απόκρυψης!
Δημοτικό ναυάγιο στην Κοινωνική πολιτική !
Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Η ηθική κατάπτωση της ψήφου
Ένα βήμα στην παραποίηση δύο βήματα στην απόκρυψη!
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ) – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ) – Σε τι διαφέρουμε
Η επίκληση συστήματος «αξιών» ενόψη της επερχόμενης δημοτικής επιλογής.
Η αξιοπιστία των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2019 για τη Δημοτική Αρχή Βλ. Τσιώτου.
Να σπάσουμε τον “Κύκλο της πρόσβασης” και της “Παραπολιτικής”
Αναπλάσεις με “ορίζοντες δημιουργίας” και αξία δημόσιων κοινοχρήστων χώρων
Επικαιρότητα
Για το Δημ. Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2023 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Περί κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Τα παρελκόμενα της συνεδρίασης της 7/9/2020 του Δ.Σ. του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Η Δημοκρατία απαιτεί όχι απλά την υιοθέτηση αρχών και κανόνων αλλά και γνώση και κόπο! Φαίνεται, ότι προκειμένου να αποκατασταθεί μια κοινή γλώσσα εννοιών και διαδικασιών για την αναγκαιότητα της κατανόησης του «λόγου» και της επικοινωνίας να καθίσταται απαραίτητη η συνεχής υπενθύμιση των οικείων διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι : « Ο Δήμαρχος, εφόσον παρίσταται στη συνεδρίαση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά το Δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δημοτικών συμβούλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας,  σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια λαμβάνουν το λόγο οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων ή  Εκπρόσωποι  Τοπικής Κοινότητας (όταν συζητούνται  θέματα της  αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας), προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου…… Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά….. Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.».

Στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 7/9/2020 η εκτός ημερήσια διάταξη συζήτηση διήρκεσε 2 ώρες και 40 λεπτά!!! Είναι εμφανές ότι η Προεδρική αδυναμία διαχείρισης σειράς διαδικαστικών θεμάτων θα οδηγήσει τόσο στην απαξίωση των συνεδριάσεων όσο και στη περαιτέρω υποβάθμιση του Δημ. Συμβουλίου.

Η «Σύμπραξη Δημοτών» συνεχίζει μέσω του επικεφαλής της κ. Φάνη Μπρακούλια να είναι η μόνη δημοτική παράταξη που φαίνεται να σέβεται και να τηρεί τον υφιστάμενο κανονισμό λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η συνέχιση αυτής της στάσης κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει ένας υπεύθυνος, πειθαρχημένος και αποτελεσματικός διάλογος ουσίας. Δυστυχώς ορισμένοι δημοτικοί κενεόφρονες μεταφράζουν εσκεμμένα αυτή τη στάση ως έλλειψη θέσεων και απόψεων. Η ευθύνη του Προέδρου είναι σχεδόν αποκλειστική για τις παρουσιαζόμενες παρεκκλίσεις και θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν δικαιούται να απαντά ότι έχει άγνοια επιστολής που έχει κατατεθεί στο Δήμο και αφορά το Δημ. Συμβούλιο. Έχει ευθύνη που προσωποποιείται για το ότι «δεν έχει ιδέα» (χρονική στιγμή συνεδρίασης 16:52΄΄).

Ως προς τα παρελκόμενα της συνεδρίασης και της τρέχουσας επικαιρότητας:

  • Οι «Ενεργοί Δημότες» δυστυχώς με τις παρεμβάσεις τους επιδεικνύουν «αν μη τι άλλο» έλλειψη δημοτικής γνώσης εμφανίζοντας επιφανειακή επιπολαιότητα. Ο κ. Τσιώτος δείχνει να αξιοποιεί υπέρ του την παρουσία και την αδυναμία των παρεμβάσεών τους. Ειδικότερα η αδυναμία αυτή έγινε εμφανής τόσο στο θέμα του Ειδ. Γραμματέα όσο και στο θέμα του ΚΔΑΠ όπου ο κ. Τσιώτος άσκησε δριμεία κριτική προσθέτοντας πόντους στο «παλμαρέ» του. Πρόσθετα, με ανάρτησή τους στις 13/9/2020 μας πληροφορούν ότι ενώ είχαν καταθέσει γραπτώς αίτημα στον Πρόεδρο σχετικά με τον παρακαμπτήριο δρόμο του Δερβενίου και την κατασκευή νέας γέφυρας, αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη και το έθεσαν προ ημερήσιας διάταξης. Σε πρότασή τους να συζητηθεί το θέμα σε προσεχή συνεδρίαση, ο Δήμαρχος απέφυγε να δεσμευτεί. Δημιουργεί απορίες η τοποθέτηση (53:54΄΄)της κας Αδαμοπούλου προ ημερησίας σε σχέση με την πληρότητα μιας ενδεχόμενης εισήγησης κάτι το οποίο επισημάνθηκε και από πλευράς Προέδρου σχετικά με την έλλειψη στοιχείων στο υποβληθέν αίτημα. Η κ. Αδαμοπούλου ρωτώντας για το που βρίσκεται το θέμα, παρέπεμψε και στον κ. Ανδρικόπουλο για σχετική ενημέρωση, μας πληροφόρησε για την συνάντηση κ. Δέδε-κ. Τσιώτου εκφράζοντας την απορία, του γιατί δεν συμπεριελήφθη το θέμα στην αντζέντα της συνάντησης, και τελικώς πρότεινε να συζητηθεί το θέμα σε επόμενο Δημ. Συμβούλιο. Η απορία που ανακύπτει είναι το πού υπάρχουν και πώς βρέθηκαν αυτές οι επικαλούμενες προμελέτες τις οποίες κοινοποίησε η κ. Αδαμοπούλου ; Το θέμα (μετά από μια μη επιτρεπόμενη λόγω κανονισμού πλημμελή συζήτηση) έκλεισε με την τοποθέτηση του δημάρχου ότι θα προβεί σε μελλοντικές ανακοινώσεις.

Θα πρέπει από πλευράς του επικεφαλής των «Ενεργών Δημοτών» να κατανοηθεί ότι η τακτική την οποία έχει επιλέξει είναι αμφιλεγόμενη και αναποτελεσματική και θα αποδειχθεί πολύ γρήγορα ως ο «αδύναμος κρίκος» αυτού του Δημ. Συμβουλίου, κάτι το οποίο θα αξιοποιεί υπέρ της η υπάρχουσα δημοτική αρχή.

  • Ο επικεφαλής της ομάδας «Ορίζοντες δημιουργίας» με ανάρτησή του στις 9/9/2020 στο fb μας γράφει: «…..συζητήθηκε μετά από πολύ εύστοχο προ ημερήσιας διάταξης αίτημα των Ενεργών Δημοτών το θέμα της μελέτης γέφυρας στο Ζαχολίτικο ποταμό της εξυπηρέτησης ενός γενικότερου σχεδιασμού του περιφερειακού δρόμου Δερβενίου. Έργο μεγάλης σπουδαιότητας ………….. και στο χθεσινό συμβούλιο συμφώνησαν άπαντες ….να το υλοποιήσουμε. Αυτό που θελήσαμε ως συνδυασμός να τονίσουμε κατά τη συζήτηση ..… παρόλες τις μεγάλες πράγματι προσπάθειες τόσο της προηγούμενης δημοτικής αρχής όσο και της νυν….».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του αναφέρει : « …κατάσταση για την οποία η δημοτική αρχή Τσιώτου, πέρα από μικροπολιτικές τακτικές, δε φέρει ευθύνη, αλλά η κεντρική κυβέρνηση και η περιφέρεια …. ».

Η αλήθεια είναι ότι προ ημερησίας διάταξης τίποτε δεν θα μπορούσε να συζητηθεί και τίποτε επί της ουσίας δεν συζητήθηκε. Το ποιες είναι οι μεγάλες προσπάθειες της νυν δημοτικής αρχής δημιουργεί αρκετά ερωτήματα και αναζητείται. Η απαλλαγή όμως της ευθύνης της υλοποίησης του έργου αυτού από πλευράς δημοτικής αρχής και η μεταβίβασή της ευθύνης στην κεντρική κυβέρνηση και την Περιφέρεια πέραν μιας επιφανειακής επιπόλαιης προσέγγισης συνιστά μια σαφή τοποθέτηση συμπόρευσης με τον κ. Τσιώτο! Οι μελλοντικές ενδείξεις θα καθορίσουν την επιβεβαίωση ή μη αυτής της συμπόρευσης. Ίδωμεν …..

  • Ακούστε τον πρώην δήμαρχο κ. Ηλία Ανδρικόπουλο στο χρονικό σημείο 55:11’’ : της συνέντευξής του στο Radio Ramona TV (συνέντευξη άνευ ουσίας) πώς απαντά στην ερώτηση του δημοσιογράφου για την νυν δημοτική αρχή : «Τα άτομα που στελεχώνουν τις θέσεις της διοικήσεως του Δήμου, δουλεύουν, προσπαθούν δεν είναι άνθρωποι που τα έχουν εγκαταλείψει στην τύχη τους και σαν εκτελεστές είναι καλοί…….». Αν σκεφτεί δε κανείς ότι πολλά έργα που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, ήταν της προηγούμενης δημ. αρχής και ότι ο στόχος ήταν και είναι η «ομόνοια» των δημοτών τότε όλοι οι λοιποί σχολιασμοί του μέλλοντος περισσεύουν ……. απλά ο Δήμαρχος απαλλάσσεται από τη σχετική ενασχόληση με τον κ. Ηλ. Ανδρικόπουλο.…..

 

  • Ο κ. Τσιώτος παρότι στη συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου (8:22΄΄) ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι φοβούνται να καταγγέλλονται «πρόσωπο με πρόσωπο» εντούτοις ο ίδιος προτίμησε σχετικά «απρεπώς» την προσωρινή αποχώρησή του όταν η κ. Γιόλα Μαστέλλου-Βασιλάκη θα ξεκινούσε την αιτιολόγηση της παραιτήσεώς της και τη δήλωση της ανεξαρτητοποίησής της. Προκαλεί εντύπωση η διατύπωση από πλευράς της, ότι έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος του Δημ. Συμβουλίου λόγω του κυρίαρχου διεκπεραιωτικού χαρακτήρα της λειτουργίας του καθώς και του ότι η δημοτική αρχή κινείται με διαχειριστική αντίληψη χωρίς αναπτυξιακό όραμα, χωρίς ουσιαστικές και αποφασιστικές λύσεις για σημαντικά προβλήματα παρουσιάζοντας ατολμία στη λήψη αποφάσεων, υποσχεσιολογία, αναβλητικότητα, έλλειμμα συντονισμού, συγκεντρωτισμό, έπαρση, λογική της εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων.

Η «Σύμπραξη Δημοτών», είναι υποχρεωμένη από τη θέση της αντιπολίτευσης στην οποία έχει ορισθεί, να κινηθεί στα εξής:

α) να συνεχίσει να επιδεικνύει την πειθαρχημένη στάση της, σεβόμενη κανονισμούς και θεσμικές λειτουργίες παρά την κακοπροαίρετη κριτική των «μικρονοϊκών» που της ασκείται για αδυναμία και έλλειψη θέσεων,

β) να αναδείξει τα όσα η κ. Γιόλα Μαστέλλου- Βασιλάκη διατυπώνει, ασκώντας εφαρμοσμένη δημοτική πολιτική και κριτική στάση, και

γ) να δημιουργήσει με τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να κόψει πρώτη το νήμα  στη «δημαρχιακή κούρσα» η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

Οψόμεθα …….

Διαβάστε επίσης